Projektová činnost ve výstavbě

ilustrace Prosig

Firma PROSIG, s.r.o.

se zabývá projekční a inženýrskou činností v oblasti elektroenergetiky a byla založena v květnu 2006.

V současné době má firma 9 kmenových zaměstanců, kteří jsou pravidelně proškolováni zejména na „stavební“ a „energetické“ zákony a z vyhlášky
č. 50/78 Sb.

Naše projekční a inženýrská činnost je zaměřena především na distribuční elektrické vedení – „od rozvodny až po elektroměr“.

Znalost ČSN, PNE a standardů pro elektrická vedení v územní působnosti E.ON a ČEZ jsou pro nás samozřejmostí.

Prosig s.r.o. má dvě autorizované osoby v oboru „Technologická zařízení staveb“.

Firma má také dále zajištěn komplexní systém BOZP a PO v souladu s právními a ostatními předpisy platnými v České republice a tím i v souladu s evropskými směrnicemi.

PROSIG, s.r.o., Hviezdoslavova 1359/53, 627 00 Brno-Slatina

KONEC STRÁNKY