Projektová činnost ve výstavbě

Reference

Projekční kancelář PROSIG, s.r.o. od roku 2006 po součastnost vypracovala stovky projektových dokumentací na přeložky, připojení a stavební úpravy elektrických distribučních vedení 0,4 – 110kV v investičních nákladech cca 550 mil Kč.

UKÁZKY PROJEKTŮ PŘED A PO REALIZACI

obrázek obrázek

obrázek

obrázek obrázek

obrázek obrázek

obrázek obrázek

obrázek obrázek

obrázek obrázek

obrázek obrázek

PROSIG, s.r.o., Hviezdoslavova 1359/53, 627 00 Brno-Slatina

KONEC STRÁNKY