Projektová činnost ve výstavbě

Služby

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Projekčně zajišťujeme přípojky, přeložky, opravy a rekonstrukce venkovních a kabelových sítí nízkého (0,4kV), vysokého napětí (22-110kV) a sloupové i kioskové trafostanice 22/0,4kV, v úrovni územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizační projektové dokumentace. Naše působnost je na území celé České republiky.

Dále vypracováváme projektové dokumentace pro nové bytové i průmyslové lokality pro zásobování elektrickou energií dle požadavků a standardů dodavatele elektrické energie E.ON a ČEZ.

Naší další činností je projednávání a vyřizování smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene (umístění stožárů, vodičů, kabelů a trafostanic na pozemky v soukromém i státním vlastnictví).

Dále zajišťujeme veřejnoprávní projednání na stavebních úřadech - územní souhlas, územní rozhodnutí, stavebních povolení atd.

Provádíme grafické a kresličské práce – opravy technických výkresů, dokumentace skutečného provedení stavby atd.

Projektové dokumentace zpracováváme v licencovaných SW MicroStation, MS Office a v dalších programech pro navrhování a dimenzování venkovních sítí, včetně rozpočtovacího programu, který vyžaduje distributor el.energie – E.ON a ČEZ.

Poradenství

Nabízíme konzultace a pomoc při vyřizování nových žádostí na zřízení nového odběrného místa, nebo jakékoliv změny s dodavatelem elektrické energie. Dále nabízíme optimalizaci tarifů – sazeb dle konkrétní spotřeby odběrného místa jak pro domácnosti tak pro firmy i pro velkoodběratele el.energie v působnosti E.ON a ČEZ, která ve většině případů vede k výrazným finančním úsporám.

Plánografické práce

Na naší adrese je možné čb.i barevné kopírování, včetně velkoformátového tisku do velikosti A0+, digitální tisk ve formátu PDF. Možnost ořezání velkých výkresů, kroužkové vazby a laminování dokumentů do formátu A3, skenování čb.i bar.dokumentů do formátu A3.

Ceník kopírovacích prací

Podrobnější info - Petr Lukášek

GEODETICKÉ PRÁCE

Pro projekční činnost spolupracujeme s geodetickými firmami, které jsou rovněž smluvními partnery distribučních společností E.ON a ČEZ.

PROSIG, s.r.o., Hviezdoslavova 1359/53, 627 00 Brno-Slatina

KONEC STRÁNKY