PROSIG, s.r.o.

O nás

Zabýváme se projekční a inženýrskou činností v oblasti elektroenergetiky, zejména na distribuční elektrické vedení: „od rozvodny až po elektroměr“. 

V této oblasti působíme již od roku 2006. Všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni, zejména na „stavební“ a „energetické“ zákony a z Nařízení Vlády NV 194/2022 Sb. (dříve vyhláška č. 50/78 Sb.).

Znalost ČSN, PNE a standardů pro elektrická vedení v územní působnosti distribuční společnosti EG.D jsou pro nás samozřejmostí. Ve firmě PROSIG s.r.o. máme autorizované osoby v oboru „Technologická zařízení staveb“.
Dále máme zajištěn komplexní systém BOZP a PO v souladu s právními a ostatními předpisy platnými v České republice a tím i v souladu s evropskými směrnicemi.

Naše služby

Projekční a inžerýrská činnost

Projekčně zajišťujeme přípojky, přeložky, opravy a rekonstrukce venkovních a kabelových sítí nízkého (0,4kV), vysokého napětí (1-52kV) a sloupové i kioskové trafostanice 22/0,4kV, v úrovni územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizační projektové dokumentace. Naše působnost je na území celé České republiky.

Dále vypracováváme projektové dokumentace pro nové bytové i průmyslové lokality pro zásobování elektrickou energií dle požadavků a standardů dodavatele elektrické energie EG.D.

Naší další činností je projednávání a vyřizování smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene (umístění stožárů, vodičů, kabelů a trafostanic na pozemky v soukromém i státním vlastnictví). Dále zajišťujeme veřejnoprávní projednání na stavebních úřadech – územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení atd.

Provádíme grafické a kresličské práce – opravy technických výkresů, dokumentace skutečného provedení stavby atd.

Projektové dokumentace zpracováváme v licencovaných SW MS Office, MicroStation a SPIDER-EN pro navrhování a dimenzování energetických distribučních sítí.

Poradenství

Nabízíme konzultace a pomoc při vyřizování nových žádostí na zřízení nového odběrného místa, nebo jakékoliv změny s dodavatelem elektrické energie. Dále nabízíme optimalizaci tarifů – sazeb dle konkrétní spotřeby odběrného místa jak pro domácnosti tak pro firmy i pro velkoodběratele el.energie v působnosti EG.D, která ve většině případů vede k výrazným finančním úsporám.

Geodetické práce

Pro projekční činnosti zajišťujeme veškeré geodetické práce pomocí smluvních partnerů.

PROSIG, s.r.o.

Hviezdoslavova 1359/53
627 00 Brno – Slatina

IČ: 276 85 314
DIČ: CZ27685314
Datová schránka: untvdjj

Michal Günther

jednatel, poradenství

Kateřina Güntherová

sekretariát, fakturace

Marek Tomáš

vedoucí projektant

Petr Lukášek

projektant

Ing. Vítězslav Jáhn

projektant

Tomáš Houdek

projektant

Bc. Miloš Houdek

projektant

David Prudký

projektant

Radek Jonáš

projektant

Michal Günther ml.

projektant

Kateřina Koterová

pomocný projektant

Miroslava Tomášová

pomocný projektant

Simona Skřivánková

pomocný projektant

Ing. Pavel Horák

pomocný projektant

Ing. Pavla Maderová

mechanika venkovních vedení VN/NN